Link na Programovú skladbu vysielania nájdete na úvodnej stránke, v pravo hore, pod obrázkom reproduktora.

RÁDIO LOGOS je názov internetovej rozhlasovej služby na Slovensku, prevádzkované organizáciou HCJB GLOBAL SK.

Patrí medzi evanjelikálne, medzidenominačné, misijné organizácie zamerané predovšetkým na rozhlasové vysielanie. Kladie dôraz na zvestovanie a vyučovanie Božieho Slova na základe biblického odkazu.