Dôležitý oznam:

Od 1. júla Rádio LOGOS bolo nútené ukončiť svoje internetové vysielanie.
Po oznámení nášho úmyslu sme dostali mnoho reakcií poslucháčov s prosbou o pokračovanie - viď niektoré v záložke Kniha návštev .
Núti nás to hľadať riešenie. Prosíme o modlitby nájsť vhodné riešenie vzniknutej situácie. Boh pozná dôvody a pozná aj riešenie.
O pozitívnych výsledkoch Vás budeme informovať na stránke Rádia Logos aj po skončení vysielania.

RÁDIO LOGOS je názov internetovej rozhlasovej služby na Slovensku, prevádzkované organizáciou HCJB GLOBAL SK.

Patrí medzi evanjelikálne, medzidenominačné, misijné organizácie zamerané predovšetkým na rozhlasové vysielanie. Kladie dôraz na zvestovanie a vyučovanie Božieho Slova na základe biblického odkazu.


Winamp Windows Media Player Real Player QuickTime