CD - Komentáre k výkladu biblických kníh - verš za veršom

Bob Utley - štúdium biblie

Hermeneutický výklad Biblie + multimediálne CD ZADARMO!

Autor: Bob Utley

Vydavateľ: HCJB GLOBAL SLOVAKIA o.z.

 

Naša cena: 0,00 € - možné dobrovoľné príspevky

Rok vydania: 2010

Jazyk: SK

 

Ukážky:

Komentár - Marek a Peter

Komentár k Listu Rimanom

Komentár k listu Zjavenie Jána© 1993 - 2020 Rádio LOGOS - www.radiologos.sk