Rádio LOGOS na Facebook-u

Napísať nový odkaz

Odpovedzte na otázku: 16 plus 14 sa rovná

Odoslaním môjho príspevku výslovne súhlasím s tým, že tento príspevok bude verejne čitateľný.  Bude uvedené moje meno a dátum uverejnenia mojeho príspevku v knihe návštev na tejto webstránke.

Ak chcete odstrániť, alebo upraviť váš záznam po jeho odoslaní, prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár na http://www.radiologos.sk/kontakt.html


František Králik

Teraz o 8,48 v sobotu, v poznámke vášho rádia, autor za svet nepovedal Pán Ježiš, ale iba Ježiš! To Pán Ježiš je jeho sluha?


05. január 2019
František Králik

Super kázeň, že mnohí ľudia vyhľadávajú emócie ! Aj cítenia aj videnia!


03. január 2019
Poslucháč

Vám v Rádiu Logos posielam srdečný pozdrav na prahu roka 2019, nech ste stále väčším požehnaním a povzbudením pre ľudí na SK. Pokoj vám. Váš poslucháč


01. január 2019
František Králik

Vďaka Pánovi za vaše rádio, po dlhom čase som prežil jeden z najlepších silvestrov za posledné roky. Mnohé čítania Božieho Slova, nádherné skladby, komentáre, to všetko úžasne buduje poslucháča. Náš Pán je veľký Boh. Vytrvajte v tejto ohromnej práci: Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami, Amen.


01. január 2019
 
Powered by Phoca Guestbook

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345