Úvod - Aktuality

Cyklus príhovorov a zamyslení nad božím Slovom od Mareka Krajčího

Cyklus príhovorov a zamyslení nad božím Slovom od Mareka Krajčího

V programovom bloku pravidelných nedeľných kázní o 9:00 hod. si môžete vypočuť cyklus príhovorov a zamyslení nad božím Slovom poslanca slovenského parlamentu Mareka Krajčího. Nahrávky vznikli v cirkevnom zbore Bratskej Jednoty Baptistov vo Vavrišove.

Cyklus pozostáva zo štyroch zamyslení:
10.7.2016 - Misionári na plný úväzok
9.7.2017 - Sme vyslancami Boha v tejto krajine
8.7.2018 - Pôsobenie božej moci v nás
4.8.2019 - Žiť pre božie Kráľovstvo

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345