Úvod - Aktuality

Čítanie knihy ŽIVOT MESIÁŠA

Čítanie knihy ŽIVOT MESIÁŠA

Každý deň pondelok až sobota v čase 10.00 hod. ráno (premiéra) a 22.00 hod. večer (repríza). Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Život Pána Ježiša sa odvíjal v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Táto kniha nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže mám pochopiť deje a slová Pána Ježiša. Relácie pripravili Ana a Jan Franka.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345