Úvod - Aktuality

Meteory v temnej noci - predzvesť reformácie

Meteory v temnej noci - predzvesť reformácie

Pred 500 rokmi pribil nenápadný nemecký kňaz na dvere kostola vo Wittenbergu dokument, ktorý zmenil priebeh dejín. Je to už päť storočí odvtedy, čo sa Martin Luther postavil proti rímskemu katolicizmu. Svieca bola zapálená a v priebehu niekoľkých desaťročí Lutherova malá, takmer náhodná iskra zapálila celú Európu.

Časom tento charizmatický mních dokázal, že má to, čo bolo potrebné na to, aby postavil svoju krajinu proti Cirkvi a svetu - a pod Božím vedením sa stal špičkou oštepu, ktorý prerážal stáročiami zaužívaný chod Cirkvi. Na jednej mimoriadnej a nezabudnuteľnej udalosti stál pred cisárom kde vyhlásil odvážne, riskujúc pritom svoj vlastný život- tak, ako viacerí pred ním: "Nemôžem odvolať a neodvolám. Tu stojím a nemôžem inak. Tak mi Boh pomáhaj! Amen." Týmito zvučnými slovami začal Martin Luther svetovú reformáciu. Jeho smelý postoj vyznačil v histórii ľudstva začiatok nového medzníka.

Ale Luther nebol sám. Reformácia nebola iba o jednom alebo dvoch veľkých menách - Luther, Calvin, Zwingli, ale o masívnom pohybe kresťanského presvedčenia a odvahy, ktoré stáli životy mnohých mužov a žien pred ním, aj po ňom - a zasial semená, ktoré stále prinášajú ovocie aj v dvadsiatom prvom storočí. Luther bol iskrou, ktorá zapálila vieru mohutného zástupu jeho nasledovníkov, ktorí menili stáročiami zaužívané rády. Boli to hrdinovia ako Heinrich Bullinger, Hugh Latimer, Lady Jane Grey, Theodere Beza a Johannes Oecolampadius a mnohí ďalší nemenovaní a bezmenní pred ním, aj po ňom.

A tu stojíme dnes, o 500 rokov neskôr. Luther nebol sám a ani teraz nie je sám. Pri príležitosti 500. výročia reformácie vás pozývame, aby ste sa pripojili k nám a zoznámili sa so životmi mnohých hrdinov, ktorí stáli pri zrode reformácie.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345