Myšlienka dňa

Zamyslenia sú prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba


Úvod - Aktuality

Milí priatelia, návštevníci našej stránky

Uplynul už viac, ako rok od chvíle (30. júna 2016), kedy sme boli nútení ukončiť vysielanie internetového Rádia LOGOS. Je to dosť dlhá doba! Skutočne, v poslednej dobe nám píše a volá mnoho poslucháčov a kladú nám otázky, ako pokračujeme v príprave na obnovenie vysielania. Veľmi nás teší tento Váš záujem. Ale o to viac nás to zaväzuje a núti neustávať v hľadaní riešenia pre obnovenie vysielania, ktoré by bolo podľa Božej vôle. Hľadáme odpovede, motiváciu, silu a dostaok finančných prostriedkov pre tento proces v Písme, Božom Slove.

Boh nám dáva pred náš zrak príbeh proroka Eliáša z 1. Knihy Kráľov 18: 41-46. V krajine bolo beznádejné sucho a tri roky nepršal dážď. V tom sa objavil Eliáš a povedal kráľovi Achabovi, že čoskolo bude pršať. Silné slová z ľudského pohľadu v krajne zúfalej situácii. Ale Eliáš nezúfal. Poznal Slovo Hospodina a odvážil sa spoľahnúť naň. Kľakol si na kolená a začal sa modliť. Sedemkrát vo svojej netrpezlivosti povstal a pýtal sa svojho služobníka, či vidí nejaké mraky, ktoré by mohli priniesť dážď. Šesť krát sluha nevidel nič povzbudivého, šesťkrát nič, šesťkrát bol Eliáš možno sklamaný, že Hospodin mlčí. Ale neprestal volať. Až na siedmy krát sa objavil malinký mráčik „ako dlaň“. To nie je veľká nádej pre poriadny dážď, ktorý by mohol niečo zavlažiť. Ale Eliášovi to málo stačilo, aby uveril vo veľký dážď. V tejto viere sa dokonca odvážil povedať Achabovi, aby sa ponáhľal domov, aby nezmokol, kým príde dážď. To je trúfalosť! Čo keby sa Eliáš bol vzdal po šiestom bezvýslednom preskúmaní oblohy?

Priatelia, tento obraz máme pred naším duchovným zrakom. Nevieme, koľký krát sa ešte máme pozrieť na oblohu vo viere, či tam už konečne uvidíme očakávaný prísľub, že Rádio Logos konečne začne vysielať. Veríme však, že to nebude trvať tri roky, kým sa objaví aspoň malý mráčik nádeje. Aspoň malý mráčik!

Biblia nám pripomína, že „ mnoho môže modlitba spravodlivého“ (Jakub 5:17). Ľahko sa dáme odradiť, keď ani po piatom pozretí sa hore nevidíme žiadny obláčik, žiaden náznak toho, že Boh začal konať.

Ak ste sklamaní z toho, že sa Vám zdá, že Boh neodpovedá, sú tu najmenej tri dôvody, prečo neprestať v očakávaní:

  1. Boží časový harmonogram nie je podľa našich predstáv. Kým čakáme, On možno pripravuje priestor pre odpoveď. Prosím, neodchádzajme! Pokračujme v modlitbe, že Boh odpovie v pravý čas!
  2. Boh si cení očakávanie na neho. Často reaguje oneskorene, aby nás počas očakávania formoval na svoju podobu. Jeho hlavným cieľom pre náš život nie je uspokojenie našich predstáv a túžob, ale to, aby sme sa podobali Jemu.
  3. Boh si cení náš vzťah s ním. On miluje čas, ktorý trávime s ním. Skúsme zmeniť tému nášho rozhovoru s Bohom. Neprosme za našu požiadavku. Namiesto toho sa tešme, že môžeme byť stíšení v Božej blízkosti a počúvať, čo On chce povedať a hovorí  nám.

Prajeme Vám, milí priatelia, priaznivci Rádia Logos, aby ste sa vedeli stíšiť a počúvať, čo Vám  Boh hovorí  aj v tejto situácii, v ktorej sa nachádza Rádio Logos a nemyslite na to, akú požiadavku chcete Vy povedať jemu. Prajeme Vám požehnané prežívanie takéhoto dôverného vzťahu s Bohom pri vedomí, že On vie najlepšie , čo potrebujeme. A On určite v takomto očakávaní odpovie na naše aktuálne potreby.

Vaše Rádio LOGOS.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345