Úvod - Aktuality

Milí priatelia, priaznivci našej stránky

Po dvoch rokoch dramatických zvratov a útokov Zlého prichádzame k Vám opäť s veľkou bázňou s obnovenou programovou ponukou Rádia LOGOS. To, že môžeme začať vysielať, je Božia milosť a zázrak, nič menej! Ďakujeme Bohu, ale i Vám  za vašu priazeň, modlitby, za finančnú podporu, za milujúce srdcia, ochotné deliť sa.

Za dva roky sa veľa zmenilo. Možno ste si medzi tým našli na počúvanie iné rádio, ktoré svojím obsahom napĺňa Vaše potreby. Veríme však, že to, čo Vám po dlhej nútenej prestávke chceme ponúknuť my, Vás znova zaujme tak, ako predtým a pomôže v orientácii na ceste viery za Pánom Ježišom. Veríme, že našou obnovenou programovou skladbou si opäť nájdeme miesto vo Vašej domácnosti, na Vašom pracovisku, ale hlavne vo vašom srdci.

Začíname vysielať  spočiatku hlavne reprízované programy z minulých rokov s postupným zaraďovaním nových.  Naše kresťanské rádio je naddenominačné, nezastrešuje ho žiadna cirkev, je pre všetkých kresťanov, bez rozdielu vierovyznania, ale aj pre tých, ktorí stále hľadajú Krista a ešte ho nenašli. Z celého srdca veríme, že Boh dá silu, Boh ukáže smer, Boh pomôže na ceste, na ktorú sme sa znova odhodlali vykročiť. Nevieme, aká dlhá bude táto cesta. Záleží to v prvom rade na Vás, milí poslucháči, na Vašej podpore, na Vašom záujme o to, čo sa Vám budeme snažiť ponúknuť. Ak však chceme prostredníctvom nášho vysielania niekoho obohatiť, musíme sa všetci navzájom deliť s bohatstvom, ktoré sme dostali od Boha. Preto vás prosíme, píšte nám, volajte nám, zdieľajte sa s nami so svojimi skúsenosťami viery. Píšte nám o tom, čo je pre Vás posilou, aké sú vaše skúsenosti na Vašej ceste viery. Len tak, ak sa budeme navzájom deliť o naše skúsenosti s Bohom, budeme môcť byť požehnaním pre iných.

Štruktúra programovej skladby Rádia LOGOS bude výrazne orientovaná na zvestovanie a vyučovanie Božieho Slova na základe biblického odkazu. Vo svojich programoch nebudeme uvádzať správy, reklamy a komentáre politického charakteru- tak, ako je to uvedené v štatúte nášho Rádia.

Programová skladba bude zahŕňať: Slovo na tento deň, myšlienku – duchovné zamyslenie, čítanie z Božieho Slova na pokračovanie, výklad Slova, kázne, svedectvá, poéziu, prózu. Našou víziou je vysielanie kontaktových relácii s pozvanými hosťami.  Tu nájdete aktuálne informácie o vysielanom programe.

Budeme vďační aj za vaše pripomienky, návrhy na zlepšenie programovej skladby, za pomoc akéhokoľvek druhu. Prosíme zároveň o modlitebnú podporu pri realizácii tohto projektu, nech mnohí môžu počuť, že Pán Ježiš je živý a že prišiel na tento svet kvôli každému jednému z nás. Budeme veľmi radi, ak nám napíšete mail, alebo necháte odkaz na našej internetovej stránke, kde nájdete všetky potrebné informácie. Tešíme sa na spoločný čas pri počúvaní Rádia LOGOS.

Podporte nás

Vaše príspevky pre vysielanie môžete posielať na účet:
Bankové spojenie: ČSOB, Horná 9, 975 50 Banská Bystrica, č.ú. 4006644972/7500,
názov účtu: HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0664 4972,
BIC: (SWIFT)CEKOSKBX

Kontaktné údaje

HCJB GLOBAL SLOVAKIA,
Na Starej tehelni 11, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45022283, DIČ 2022660849
Občianske združenie registrované Min. vnútra, reg.č. VVS/1-900/90-32345